Ηλεκτρονική τιμολόγηση. Είστε έτοιμοι;

Από 1ης Ιανουαρίου 2012 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει πως θα μπορείτε να εκδίδετε παραστατικά χωρίς να τα τυπώνετε σε χαρτί αλλά αποθηκεύοντας τα σε αρχεία (πχ pdf) και να τα στέλνετε στους παραλήπτες.

Συνεργασία με DigiCert

Στα πλαίσια της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της η Miracle Information Systems προχώρησε στην συνεργασία με την DigiCert για την μεταπώληση πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL Certificates).

Εμπορική διαχείριση Boss: Εργαλείο ανάπτυξης

Έλεγχος και αξιοπιστία.
Αποκτήστε πλήρη εικόνα για την λειτουργία και απόδοση της επιχείρισης άμεσα και λάβετε τις σωστές αποφάσεις.
Αυξημένη παραγωγικότητα.
Κάνοντας περισσότερο παραγωγικούς τους υπαλλήλους σας, επιτυγχάνετε περισσότερα χωρίς να ξοδεύετε πολύτιμους πόρους.
Ποιότητα.
Βελτιστοποιήσετε την ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης εφαρμόζοντας συστήματα αυτοματισμών και τυποποίησης διαδικασιών.
Οικονομικό.
Αποκτήστε ένα σύγχρονο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης χωρίς όμως να πληρώσετε μια περιουσία για την μηχανογράφηση της επιχείρησής σας.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου