Η εταιρεία

Η Miracle Information Systems ιδρύθηκε το 2004. Εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της είναι οι νέες ιδέες και νέες πρακτικές που δημιουργούν καινοτομίες στις επιχειρήσεις.

Σκοπός

Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής υψηλού επιπέδου καθώς και προϊόντων νέας τεχνολογίας που δίνουν λύσεις σε προβλήματα του σύγχρονου επαγγελματία και της μμε ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι στις απαιτήσεις της σημερινής οικονομίας.

Λύσεις

Οι λύσεις που προσφέρουμε περιλαμβάνουν μεγάλο φάσμα της πληροφορικής στον επαγγελματικό χώρο:

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • ανάλυση - σχεδιασμός
  • υλοποίηση - εφαρμογή λύσεων
  • integration συστημάτων
  • web development

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις στο χώρο της πληροφορικής μας βοηθούν να αναπτυσόμαστε με ταχύ ρυθμό και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι ώστε να έχετε το μέγιστο όφελος από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.